اخبار > گفت‌وگوی زنده مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه و انجمن دانشجویان ایرانی کشور قبرس