مدیریت منابع انسانی پیشرفته (مباحث نوین)

مدیریت منابع انسانی پیشرفته (مباحث نوین) تاریخ ثبت : 1399/03/06
طبقه بندي : ,,
نام كتاب : مدیریت منابع انسانی پیشرفته (مباحث نوین)
نويسنده : دکتر ابوالحسن حسینی ، دکتر عباسعلی حاجی کریمی
مترجم : <#f:19000/>
سال : 1398
قيمت (ريال) : 400000
تلفن : 011-35250103
فهرست مطالب : دانلود فايل
تصوير :
تعداد نمایش : 918 <<بازگشت