مرگ و زندگی نظام مدارس دولتی بی‌نظیر آمریکا

مرگ و زندگی نظام مدارس دولتی بی‌نظیر آمریکا تاریخ ثبت : 1399/03/06
طبقه بندي : ,,
نام كتاب : مرگ و زندگی نظام مدارس دولتی بی‌نظیر آمریکا
نويسنده : دایان راویچ
مترجم : دکتر صمد ایزدی
سال : 1398
قيمت (ريال) : 350000
تلفن : 011-35250103
فهرست مطالب : دانلود فايل
تصوير :
تعداد نمایش : 931 <<بازگشت