الكتروشيمي در محلول‌هاي ناآبي - چ. دوم

الكتروشيمي در محلول‌هاي ناآبي - چ. دوم تاریخ ثبت : 1395/11/11
طبقه بندي : ,,
نام كتاب : الكتروشيمي در محلول‌هاي ناآبي - چ. دوم
نويسنده : كوسوكه آيزوتسو
مترجم : دكتر جهانبخش رئوف - دكتر رضا اوجاني
سال : 1395
قيمت (ريال) : 240000
تلفن : 011-35250103
فهرست مطالب : دانلود فايل
تصوير :
تعداد نمایش : 2288 <<بازگشت