فناوري جذب سطحي در تصفيه آب

فناوري جذب سطحي در تصفيه آب تاریخ ثبت : 1395/04/12
طبقه بندي : ,,
نام كتاب : فناوري جذب سطحي در تصفيه آب
نويسنده : اكهارد ورچ
مترجم : دكتر علي اكبر عمويي - مهندس حميد احمدي اشتهاردي
سال : 1394
قيمت (ريال) : 200000
تلفن : 011-35250103
فهرست مطالب : دانلود فايل
تصوير :
تعداد نمایش : 2791 <<بازگشت